آزمون پایان دوره صلاحیت بالینی(فاینال) دانشجویان ترم۸ رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بصورت osce در معاونت آموزشی برگزار شد.

کل بازدید ها 69 , بازدید امروز 1