دانشجویانی که در کارگاه ها شرکت کنند

در این صفحه می توانند گواهی که مبنی بر شرکت در کارگاه می باشد را دریافت کنند

این گواهی بعد از شرکت در کارگاه و با نظر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی آماده و در سایت قرار داده می شود

گواهی های دانشجویانی که در کارگاه مقاله نویسی فارسی شرکت کرده اند

نام دانشچودانلود فایل ها
شیما رجبیدانلود
رضا حیدریدانلود
زهرا مالمیردانلود
زینب رحیمیدانلود
سپیده رضاییدانلود
عطیه پیروزدانلود
علی وفاییدانلود
لیلا کیانیدانلود
آتوسا قربانیدانلود
کوثر شجاعیدانلود
مهسا حسینیدانلود
مرضیه بیاتیدانلود
ابوالفضل گودرزیدانلود
نیکو اسدیدانلود
محسن احمدیدانلود
سعید فرجیدانلود
فاطمه علویدانلود
مینا سهیلیدانلود
مریم بهارلودانلود
محمدرضا اصغریدانلود
سید محمدرضا موسویدانلود

کارگاه پیدا کردن field of interest و سرچ مقدماتی در google scholar

محمد مهدی صالحیاندانلود
راضیه گودینیدانلود
مریم حاجیدانلود
سینا نقالیدانلود
پوریا فداییدانلود
علی محمدیدانلود
سوسن دوستیدانلود
مبین جعفریدانلود
مژده نجفیاندانلود
شکیلا شریفیاندانلود
مریم عبدالیدانلود
سحر چوادیدانلود
صباح سجادیدانلود
مقدسه معصومیاندانلود
سپیده رضاییدانلود
یاسین زارعیدانلود
زینب رحیمیدانلود
شیما رجبیدانلود
رضا حیدریدانلود
زهرا مالمیردانلود
کوثر شجاعیدانلود
مرضیه بیاتیدانلود
سعید بایرامیدانلود
سعید فرجیدانلود
لیلا کیانیدانلود

کل بازدید ها 106 , بازدید امروز 1