بازدید دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به اتفاق مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی و صادق زیوری مسئول امور عمومی معاونت آموزشی از خوابگاه دانشجویی پسرانه شهدای مدافع حرم

کل بازدید ها 38 , بازدید امروز 1