برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مدیریت فرهنگی دانشجویی به ریاست رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مدیریت فرهنگی دانشجویی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در دفتر ریاست تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، دکتر شورچه عضو هیئت علمی دانشکده، مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی، احمد اکبری شایگان مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی، سلیمانی مسئول روابط عمومی دانشکده و همچنین کارشناس فرهنگی و دانشجویی از اعضای حاصر در این جلسه بودند.

تعیین خط و مشی فرهنگی دانشکده و ترسیم نقشه راه دانشکده در حوزه فرهنگی از مهمترین مسائل مطروحه در این جلسه بود که اعضای جلسه پیرامون آن، بحث و تبادل نظر نمودند.

کل بازدید ها 29 , بازدید امروز 1