!تاریخ برگزاری کارگاه ۱۴۰۱/۲/۶

!ساعت شروع کارگاه : ساعت ۱۲

!محل برگزاری : کلاس ۲ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

!حضور اساتید اجباری است

کل بازدید ها 1,274 , بازدید امروز 8