جلسه ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و باحضور معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات، ساسان ناوخاصی مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی، عاطفه زاهدی مسئول ارزشیابی اساتید و حمیدی نماینده معاونت توسعه در خصوص بررسی مدارک ترفیع اعضای هیئت علمی در معاونت آموزشی برگزار شد.

کل بازدید ها 31 , بازدید امروز 1