تاریخ برگزاری : سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت ۱۱:۳۰

مدرس : خانم دکتر مهدوی

محل برگزاری : کلاس ۱ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

با ارائه گواهی معتبر

کل بازدید ها 924 , بازدید امروز 7