سومین جلسه کمیته اپیدمیولوژیک

سومین جلسه کمیته اپیدمیولوژیک با حضور دبیر کمیته خانم دکتر دارابی و نمایندگان معاونت درمان و بهداشت آقایان جعفری و طاهر و مسئول برنامه عملیاتی دانشکده خانم زمانی و سایر اعضای کمیته در معاونت آموزش، تحقیقات وفناوری برگزار گردید. در این جلسه طرح های پژوهشی مورد بحث و...

دوره آموزشی ICDL

 در این دوره آموزشی که توسط خانم قاسمی مشرف مسئول واحد انفورماتیک معاونت آموزشی برگزار می گردد مهارت های ICDL شامل کار با ویندوز، اینترنت، نرم افزارهای کاربردی office و …آموزش داده خواهد شد. کل بازدید...

برگزاری ویدئو کنفرانس در خصوص بیماری کوید ۱۹

سلسله مباحث علمی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اساتید محترم دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص بیماری کوید ۱۹ برگزار گردید. در این ویدئو کنفرانس اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی نیز شرکت داشتند. کل بازدید...

برگزاری وبینار معاونین آموزشی

وبینار معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با حضور سرکار خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید. کل بازدید...