حضور جهادگران سلامت ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد این بار در روستای پیفانج

‍ همزمان با هفتم تیرماه سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲تن از یاران ایشان، تیم جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سومین اردوی جهادی سال ۱۴۰۰ به منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان به روستای پیفانج از توابع شهرستان اسدآباد اعزام شد. به گزارش مفدا اسدآباد، این...

برگزاری چهارمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده

چهارمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و باحضور رییس دفتر حوزه ریاست، مدیر فرهنگی دانشجویی، مسئول بسیج جامعه پزشکی، سروان پاسدار علیرضائی مسئول بسیج سازندگی، نمایندگان معاونت های توسعه و بهداشتی و دیگر...

برگزاری چهارمین جلسه اردوهای جهادی دانشکده

چهارمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و باحضور رییس دفتر حوزه ریاست، مدیر فرهنگی دانشجویی، مسئول بسیج جامعه پزشکی، سروان پاسدار علیرضائی مسئول بسیج سازندگی، نمایندگان معاونت های توسعه و بهداشتی و دیگر...