جشنواره شهید مطهری

جشنواره آموزشی شهید مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای
آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نیز ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش
عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار میگردد.

دانلود فایل

.

کل بازدیدهای صفحه: 28 , بازدیدهای امروز: 1 

language