معرفی واحد

کمیته برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، با توجه به نقش نظارتی و مشاوره ای آن، سعی دارد از طریق نظارت بر طرح های دروس، بازنگری برنامه های درسی، روند راه اندازی رشته های جدید، و طراحی برنامه های درسی آن رشته در راستای بهبود برنامه های درسی دانشکده گام بردارد.

دبیر کمیته

نام و نام خانوادگی: دکتر زینب مکوندی

تحصیلات: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: zeinabmakvandi@gmail.com

زینب مکوندی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

کل بازدید ها 243 , بازدید امروز 1