امور هیات علمی

توسط | آخرین بروزرسانی در ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | منتشر شده در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اعضای هیات علمی:

تصویر کارمند

آقای دکتر حسین عفت پناه

دکتری پزشکی مولکولی

مشاهده CV

تصویر کارمند

آقای وحید احمدی پناه

فوق لیسانس آمار زیستی

ابلاغ استاد مشاور

مشاهده CV

تصویر کارمند

آقای داوود پشوتن سرور

کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون

ابلاغ استاد مشاور

مشاهده cv

تصویر کارمند

 آقای ساسان ناوخاصی

(کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

ابلاغ استاد مشاور

مشاهده cv

تصویر کارمند زن

خانم معصومه رستمی

کارشناس ارشد روان پرستاری

ابلاغ استاد مشاور 

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

خانم دکتر نسرین سرشکی شندی

دکترای تخصصی ایمونولوژی

ابلاغ استاد مشاور

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

خانم دکتر فاطمه دارابی

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ابلاغ استاد مشاور

مشاهده cv

تصویر کارمند زن

خانم زیبا محمدی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

ابلاغ استاد مشاور

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

 خانم معصومه نجفی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

ابلاغ استاد مشاور

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

خانم مرضیه اصلانی

کارشناسی ارشد مراقبت ویژه

ابلاغ استاد مشاور

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

سرکار خانم دکتر معصومه رشنو

PH.D فیزیولوژی

مشاهده CV

تصویر کارمند زن

سرکار خانم عاطفه زاهدی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

ابلاغ استاد مشاور

مشاهده cv

کل بازدیدهای صفحه: 635 , بازدیدهای امروز: 2 

language