آقای وحید احمدی پناه

کارشناس ارشد آمار زیستی

آقای داود پشوتن سرور

کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون

 

 

آقای ساسان ناوخاصی

کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

آقای دکتر حسین عفت پناه

دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

 

 

آقای دکتر هیمن مرادی سردره

Ph.D بیوشیمی بالینی

 

 

 

محمدحسین ستاری

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

 

خانم دکتر الهه عزتی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 

 

خانم دکتر سودابه معتمد

Ph.D تغذیه

 

خانم دکتر معصومه رشنو

دکتری تخصصی فیزیولوژی

 

خانم دکتر فاطمه دارابی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

 

خانم دکتر زینب مکوندی

Ph.D آموزش بهداشت

 

خانم معصومه رستمی

کارشناس ارشد روان پرستاری

 

خانم زیبا محمدی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 

خانم معصومه نجفی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 

خانم مرضیه اصلانی

کارشناسی ارشد مراقبت ویژه

خانم عاطفه زاهدی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

کل بازدید ها 1,759 , بازدید امروز 8