گواهی کارگاه زمینه های فرهنگی و اجتماعی واقعه کربلا

دکتر مکوندیآقای پشوتنآقای احمدی پناهدکتر شورچهآقای ناوخاصیدکتر عفت پناهآقای ستاریخانم حمزه ایخانم زاهدیخانم نوروزیخانم نجفیدکتر دارابیدکتر معتمدجدول شرکت کنندگان در کارگاه کل بازدید ها 32 , بازدید...

جلسه هم اندیشی با موضوع : زمینه های فرهنگی و اجتماعی واقعه عاشورا

تاریخ برگزاری چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ سخنران : دکتر بهروز شورچه محل برگزاری : دانشکده علوم پزشکی اسداباد (کلاس۱) دانشکده علوم پزشکی اسدآباد کل بازدید ها 139 , بازدید...