برگزاری سومین کارگاه microsoft office

سومین کارگاه آموزش microsoft office برای پرسنل بیمارستان قائم (عج) توسط واحد  EDC معاونت آموزشی و با تدریس خانم قاسمی مشرف در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار...

برگزاری دومین کارگاه microsoft office

دومین کارگاه آموزش microsoft office برای پرسنل بیمارستان قائم (عج) توسط واحد  EDC معاونت آموزشی و تدریس خانم قاسمی مشرف  در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار...

برگزاری کارگاه ” microsoft office “

کارگاه ” microsoft office ” توسط واحد EDC و با تدریس خانم قاسمی مشرف در سایت معاونت آموزشی برای پرسنل بیمارستان قائم (عج) برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی خانم دکتر سمائی معاون درمان نیز حضور...

کارگاه آمار مقدماتی و تحلیل آماری

 کارگاه آمار مقدماتی و تحلیل آماری با تدریس کارشناس محترم آمار دانشکده آقای احمدی پناه در سایت معاونت آموزشی برگزار گردید.

دوره آموزشی ICDL

 در این دوره آموزشی که توسط خانم قاسمی مشرف مسئول واحد انفورماتیک معاونت آموزشی برگزار می گردد مهارت های ICDL شامل کار با ویندوز، اینترنت، نرم افزارهای کاربردی office و …آموزش داده خواهد...