جلسه هماهنگی واحد فرهنگی دانشجویی در آستانه برگزاری دوره های کارآموزی

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تدارکات لازم به منظور بازگشایی دانشکده و آغاز دوره های کارآموزی با حضور آقایان ، انواری و قادری مدیر و کارشناس فرهنگی دانشجویی و خانم رضایی کارشناس امور رفاهی در معاونت آموزشی تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری مفدا – اسدآباد، نظر به آغاز...