همایش ۲ روزه سلامت و جوانی جمعیت

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد کمیته سلامت و جوانی جمعیت برگزار می کند ویژه دانشجویان همراه با ارائه گواهی معتبر نهم و دهم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد کل بازدید ها 54 , بازدید...

برگزاری جلسه بسته پاسخگویی اجتماعی

این جلسه به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، و با حضور معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات، دکتر معصومه رشنو سرپرست بسته های طرح تحول آموزش، دکتر سودابه معتمد مسئول بسته پاسخگویی اجتماعی و دیگر اعضای بسته تشکیل شد. به گزارش مفدا اسدآباد، در...

برگزاری جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و باحضور اعضای این ستاد در معاونت آموزشی تشکیل شد. به گزارش مفدا-اسدآباد، در این جلسه پیرامون برگزاری اردوها و اعزام تیم های جهادی به مناطق محروم...

همایش کوهنوردی ویژه دانشجویان پسر دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

به مناسبت هفته خوابگاه ها، دانشجویان پسر دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق جمعی از کارکنان معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به ارتفاعات کرکس شهرستان اسدآباد صعود کردند. کل بازدید...