ویدئو کنفرانس کمیته های دانشگاهی اپیدمیولوژی کرونا با حضور اعضای کمیته درمعاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید.

ویدئو کنفرانس کمیته های دانشگاهی اپیدمیولوژی کرونا

کل بازدیدهای صفحه: 92 , بازدیدهای امروز: 2