مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)

توسط | آخرین بروزرسانی در ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | منتشر شده در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرح وظایف:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) به عنوان کانون­های تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفی آموزش در دانشگاهها و دانشکده­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور راه­اندازی شده و فعالیت­های متنوعی را در راستای رسالت و اهداف خود انجام می­دهند. شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی EDC با توجه به سیاست­ها و اولویت­ها بشرح زیر تبیین می­گردد.

وظایف و فعالیت­های اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:

 1.  مشارکت در تصمیم­سازی سیاست­های آموزشی نهادهای سیاست­گذار دانشکده اعم از شورای آموزشی دانشکده، شورای دانشکده، هیات رئیسه، هیات امناء
 2.  ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای برنامه­ریزی و عملیاتی کردن برنامه­ها و سیاست­های کلان آموزشی دانشکده
 3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 4. ارائه گزارش فعالیت­ها به تصمیم­گیرندگان آموزشی در سطح دانشکده و وزارت متبوع
 5.  طراحی و مدیریت برنامه­های نوآورانه آموزشی در زمینه روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشکده و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
 6.  پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه­های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین­المللی
 7. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی
 8. توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه­های مختلف آموزش علوم پزشکی براساس نتایج نیازسنجی، سیاست­ها و اولویت­های آموزشی دانشکده
 9. برنامه­ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی
 10. طراحی، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی، استاد و دانشجو
 11. ایجاد و فعال کردن کمیته­های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره­گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
ساسان ناوخاصی

نام و نام خانوادگی: مرضیه اصلانی

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه

سمت:  کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) 

:برنامه راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اسدآباد

دانلود فایل

 

 

آئین نامه ها:

آیین‌نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (۱۳۸۹) دانلود فایل
آیین‌نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (۱۳۹۵) دانلود فایل
آئین نامه اجرایی ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد دانلود فایل
آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
آئین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانلود فایل
آیین نامه اجرایی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد دانلود فایل
آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری دانلود فایل
معیارهای جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی در حوزه پاسخگویی اجتماعی آموزش دانلود فایل
آئین نامه جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی دانلود فایل
جدول معادلسازی دانش پژوهی مصوبه هیئت ممیزه مرکزی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ دانلود فایل
اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانلود فایل

فرآیندها:

فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان در مقاطع بالاتر دانلود فایل
فرآیند برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید دانلود فایل
فرآیند ثبت نام در المپیاد علمی دانلود فایل
فرآیند عضویت در کمیته دانشجویی دانلود فایل

فرم ها:

فایل خام طرح درس تئوری دانلود فایل
فرم های شرکت در کارگاه دانشجویان پرستاری   دانلود فایل
فرم های شرکت در کارگاه دانشجویان بهداشت عمومی   دانلود فایل
فرم های شرکت در کارگاه دانشجویان فوریت های پزشکی  دانلود فایل
فرم درخواست عضویت در کمیته دانشجویی توسعه اموزش پزشکی  دانلود فایل

کارگاه ها:

لیست کارگاه های سال ۱۳۹۸  برای اساتید هیئت علمی و دانشجویان:

دوره های آموزشی پیش بینی شده واحد توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات دانشکده در سال ۱۳۹۸ دانلود فایل
دوره های آموزشی پیش بینی شده واحد توانمندسازی دانشجویان مرکز مطالعات دانشکده در سال ۱۳۹۸ دانلود فایل

همایش ها:

 

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی
نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران
پنجمین کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان
کنگره بین المللی صرع
همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی
کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
نهمین کنگره کشوری سوختگی
دومین کنگره بین المللی تغذیه
پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سلامت

   کمیته توانمندسازی:

معرفی دبیر و اعضای کمیته دانلود 
معیارهای دوره کیفیت الزامی توانمند سازی آموزشی اعضای هیئت علمی جدیدالورود  دانلود 

   کمیته ارزشیابی اساتید:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل
بسته ارزشیابی اساتید دانلود فایل
شیوه نامه کمیته ارزشیابی اساتید دانلود فایل

   کمیته برنامه ریزی درسی:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل
فرم طرح درس تئوری دانلود فایل
فرم بازنگری سرفصل دروس نظری ، عملی دانلود فایل

   کمیته پژوهش در آموزش:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل

   کمیته دانشجویی:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل

آیین نامه اجرایی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی اسدآباد

دانلود فایل
دوره آموزشی لیدرشیپ آموزشی ویژه دبیران کمیته های دانشجویی توسعه آموزش دانلود فایل

   واحد استعدادهای درخشان:

معرفی مسئول واحد  دانلود فایل
فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانلود فایل
اهداف واحد استعداد درخشان دانلود فایل
جدول تخصیص امتیاز به واحدین شرایط بند ب-۲-۲ ماده ۲ آیین نامه دانلود فایل

طرح درس اساتید:

فرم طرح درس خام

طرح درس خام

خانم عاطفه زاهدی

برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر

بهداشت دانش آموزان و مدارس

طرح درس اپیدمیولوژی

خانم خدیجه بنده الهی

A.بهداشت باروری
B.زبان تخصصی
C.اصول برنامه ریزی بهداشتی

آقای ساسان ناوخاصی

بحران در بلایا

متابولیسم و آندوکرین(غدد)

نورلوژی

احیا قلبی ریوی پیشرفته

خانم مرضیه اصلانی

A.بررسی وضعیت سلامت
B.واحد تئوری اصول و فنون پرستاری
C.پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۲

خانم معصومه نجفی

A. پرستاری بزرگسالان سالمندان ۲ (تنفس و تبادلات گازی)
B.تروما ۱
C.فوریت داخلی ۱

آقای داوود پشوتن سرور

خانم معصومه رستمی

بهداشت روانی در فوریت های پزشکی

بیماری های روانپزشکی-نیمسال دوم ۱۳۹۹

مدیریت-نیسمال دوم ۱۳۹۹

آقای وحید احمدی پناه

آقای دکتر حسین عفت پناه

A.بیماریهای ارثی و مشاوره
B.میکروب شناسی پزشکی

خانم زیبا محمدی

A.پرستاری بزرگساان و سالمندان ۲
B.پرستاری بیماری های کودکان
C.مراقبت پرستاری در منزل

D.جابجایی و حمل بیمار
E.فوریت های داخلی ۱

خانم دکتر فاطمه دارابی 

A.آموزش بهداشت و ارتباطات
B.مصون سازی فعال و انفصالی
C.مبارزه با بیماری های غیر واگیر و اپیدمولوژی آنها
D.اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل
E.کمک های اولیه و اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری
F.اصول و کلیات خدمات بهداشتی

فایلهای آموزشی:

دریافت قالب پاور پوینت برای ارائه دروس
دانلود فایل
افزودن صدا به اسلاید های پاور پوینت
دانلود فایل
نحوه فشرده سازی فیلم
دانلود فایل
راهنمای نصب نرم افزار کامتازیا
دانلود فایل
دریافت فیلم مربوط به کارگاه آشنائی با اسکایپ و نحوه ضبط کلاسهای آنلاین و فشرده سازی
دانلود فایل
دریافت فیلم مربوط به کارگاه تولید محتوای الکترونیکی با قالب اسکورم
دانلود فایل
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیک(مدل اسکورم)
دانلود فایل

 

 

لیست مقالات منتشر شده:

داوری مقالات:

دکتر فاطمه دارابی دانلود فایل

فایل مقالات چاپ شده:

آقای دکتر حسین عفت پناه دانلود فایل
خانم دکتر فاطمه دارابی ۱.دانلود فایل     ۹.دانلود فایل
۲.دانلود فایل    ۱۰.دانلود فایل
۳.دانلود فایل     ۱۱.دانلود فایل
۴.دانلود فایل    ۱۲.دانلود فایل
۵.دانلود فایل   ۱۳.دانلود فایل
۶.دانلود فایل    ۱۴.دانلود فایل
۷.دانلود فایل    ۱۵.دانلود فایل
۸.دانلود فایل    ۱۶.دانلود فایل
۱۷.دانلود فایل
آقای داوود پشوتن سرور  ۱. دانلود فایل
آقای وحید احمدی پناه  ۱. دانلود فایل
آقای ساسان ناوخاصی
 1. دانلود فایل
 2. دانلود فایل
 3. دانلود فایل
 4. دانلود فایل
 5. دانلود فایل
 6. دانلود فایل
 7. دانلود فایل
خانم مرضیه اصلانی ۱. دانلود فایل

 

جشنواره آموزشی شهید مطهری:

جشنواره آموزشی شهید مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای
آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نیز ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش
عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار میگردد.

آئین نامه مربوط به این جشنواره را میتوانید از قسمت آئین نامه ها در همین صفحه دانلود نمائید.

گزارش عملکرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی:

این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد.

تماس با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC):

 

شماره تماس: ۰۸۱-۳۳۱۳۲۰۱۵

پست الکترونیکی: edc@asaums.ac.ir و sasan.navkhasi@gmail.com

آدرس: اسدآباد، اتوبان راه کربلا،  معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اسدآباد، مرکز مطالعات

اخبار و کارگاه ها:

برگزاری جلسه با رئیس اورژانس پیش بیمارستانی

این جلسه به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی و با حضور مهدی بسطامی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی، خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و خانم نجفی مدیر گروه فوریت های پزشکی در راستای آموزشی شدن پایگاههای فوریت های پزشکی، در معاونت آموزشی برگزار...

برگزاری اولین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده

اولین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی و با حضور خانم دکتر سمائی معاون درمان، مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، سروان پاسدار علیرضائی مسئول بسیج سازندگی، مصطفی مرادی مدیر فرهنگی...

مسابقه طناب کشی به مناسبت دهه فجر

مسابقه طناب کشی دانشجوئی، گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با استقبال دانشجویان در محوطه معاونت آموزشی برگزار گردید که در پایان تیم A با شکست رقیبان خود موفق به کسب رتبه اول این مسابقه گردید. همچنین مراسم اهداء جوایز با حضور دکترعفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و...

برگزاری جلسه شورای آموزشی

شورای آموزشی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد. در این شورا، موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی دانشکده به اتفاق...

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم ۳ و ۵ پرستاری

دانلود فایل

تقدیر معاون آموزشی از پرستاران حوزه آموزش

معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی از اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه پرستاری تجلیل نمود. آقای دکتر عفت پناه به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار از اعضای هیات علمی گروه پرستاری و پرستاران شاغل در معاونت آموزشی با اهداء لوح تقدیر و شاخه...

حضور معاون محترم آموزش در نشست مجازی معاونین آموزشی کلان منطقه ۳

برگزاری نشست مجازی معاونین آموزشی کلان منطقه ۳ آمایشی جناب آقای دکتر عفت پناه معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی دانشکده در این نشست حضور...

جلسه آموزشی سامانه adobe connect

برگزاری جلسه آموزشی سامانهadobe connect با حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی جناب آقای دکتر عفت پناه و اعضای محترم هیات علمی در معاونت...

برگزاری جلسه گروه بهداشت

جلسه گروه بهداشت به ریاست معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی برگزار شد. در این جلسه که مدیر و دیگر اعضای گروه بهداشت نیز حضور داشتند، پیرامون مسائل و مشکلات این گروه بحث و تبادل نظر صورت...

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ آنلاین

به مناسبت روز دانشجو برگزار شد: جلسه پرسش و پاسخ آنلاین دانشجویان با دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی و مدیران آموزش و فرهنگی...

کل بازدیدهای صفحه: 429 , بازدیدهای امروز: 1