مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)

توسط | آخرین بروزرسانی در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | منتشر شده در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرح وظایف:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) به عنوان کانون­های تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفی آموزش در دانشگاهها و دانشکده­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور راه­اندازی شده و فعالیت­های متنوعی را در راستای رسالت و اهداف خود انجام می­دهند. شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی EDC با توجه به سیاست­ها و اولویت­ها بشرح زیر تبیین می­گردد.

وظایف و فعالیت­های اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:

 1.  مشارکت در تصمیم­سازی سیاست­های آموزشی نهادهای سیاست­گذار دانشکده اعم از شورای آموزشی دانشکده، شورای دانشکده، هیات رئیسه، هیات امناء
 2.  ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای برنامه­ریزی و عملیاتی کردن برنامه­ها و سیاست­های کلان آموزشی دانشکده
 3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 4. ارائه گزارش فعالیت­ها به تصمیم­گیرندگان آموزشی در سطح دانشکده و وزارت متبوع
 5.  طراحی و مدیریت برنامه­های نوآورانه آموزشی در زمینه روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشکده و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
 6.  پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه­های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین­المللی
 7. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی
 8. توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه­های مختلف آموزش علوم پزشکی براساس نتایج نیازسنجی، سیاست­ها و اولویت­های آموزشی دانشکده
 9. برنامه­ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی
 10. طراحی، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی، استاد و دانشجو
 11. ایجاد و فعال کردن کمیته­های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره­گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه
ساسان ناوخاصی

نام و نام خانوادگی: مرضیه اصلانی

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه

سمت:  کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) 

برنامه راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اسدآباد

Download File

 

 

آئین نامه ها:

آیین‌نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (۱۳۸۹) دانلود فایل
آیین‌نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (۱۳۹۵) دانلود فایل
آئین نامه اجرایی ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد دانلود فایل
آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
آئین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانلود فایل
آیین نامه اجرایی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد دانلود فایل
آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری دانلود فایل
معیارهای جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی در حوزه پاسخگویی اجتماعی آموزش دانلود فایل
آئین نامه جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی دانلود فایل
جدول معادلسازی دانش پژوهی مصوبه هیئت ممیزه مرکزی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ دانلود فایل
اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانلود فایل

فرآیندها:

فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان در مقاطع بالاتر دانلود فایل
فرآیند برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید دانلود فایل
فرآیند ثبت نام در المپیاد علمی دانلود فایل
فرآیند عضویت در کمیته دانشجویی دانلود فایل
فرایند مجازی سازی دروس دانلود فایل
فرایند جمع آوری طرح درس دانلود فایل
فرایند ترفیع پایه دانلود فایل
فرایند برنامه ریزی کارگاه دانلود فایل
فرایند برگزاری جلسات دانلود فایل
فرایند انتخاب مسئولین کمیته ها دانلود فایل
فرایند ارزشیابی دستی استاد دانلود فایل
فرایند ارزشیابی آنلاین استاد دانلود فایل
فرایند محاسبه و پرداخت تمام وقتی دانلود فایل

فرم ها:

فایل خام طرح درس تئوری دانلود فایل
فرم های شرکت در کارگاه دانشجویان پرستاری   دانلود فایل
فرم های شرکت در کارگاه دانشجویان بهداشت عمومی   دانلود فایل
فرم های شرکت در کارگاه دانشجویان فوریت های پزشکی  دانلود فایل
فرم درخواست عضویت در کمیته دانشجویی توسعه اموزش پزشکی  دانلود فایل

کارگاه ها:

لیست کارگاه های سال ۱۳۹۸  برای اساتید هیئت علمی و دانشجویان:

دوره های آموزشی پیش بینی شده واحد توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات دانشکده در سال ۱۳۹۸ دانلود فایل
دوره های آموزشی پیش بینی شده واحد توانمندسازی دانشجویان مرکز مطالعات دانشکده در سال ۱۳۹۸ دانلود فایل

همایش ها

 

همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی
نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران
پنجمین کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان
کنگره بین المللی صرع
همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی
نهمین کنگره کشوری سوختگی
دومین کنگره بین المللی تغذیه
پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

   کمیته توانمندسازی:

معرفی دبیر و اعضای کمیته دانلود 
معیارهای دوره کیفیت الزامی توانمند سازی آموزشی اعضای هیئت علمی جدیدالورود  دانلود 
شرح وظایف کمیته توانمند سازی اساتید دانلود

   کمیته ارزشیابی اساتید:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل
بسته ارزشیابی اساتید دانلود فایل
شیوه نامه کمیته ارزشیابی اساتید دانلود فایل
ارزشیابی اساتید شرح وظیفه دانلود فایل

   کمیته برنامه ریزی درسی:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل
فرم طرح درس تئوری دانلود فایل
فرم بازنگری سرفصل دروس نظری ، عملی دانلود فایل
وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی- دارابی دانلود

 کمیته پژوهش در آموزش:

اولویت های پژوهش در آموزش دانلود
فرایند نحوه بررسی پروپوزال های ارسالی به کمیته پژوهش در آموزش دانلود
معرفی کمیته پژوهش در آموزش دانلود
شرح وظایف کمیته پژوهش در آموزش دانلود

   کمیته دانشجویی:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل

آیین نامه اجرایی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی اسدآباد

دانلود فایل
دوره آموزشی لیدرشیپ آموزشی ویژه دبیران کمیته های دانشجویی توسعه آموزش دانلود فایل

   واحد استعدادهای درخشان:

معرفی مسئول واحد  دانلود فایل
فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانلود فایل
اهداف واحد استعداد درخشان دانلود فایل
جدول تخصیص امتیاز به واحدین شرایط بند ب-۲-۲ ماده ۲ آیین نامه دانلود فایل
اهداف کمیته استعدادهای درخشان دانلود فایل

شرح وظایف

اهداف کمیته استعدادهای درخشان دانلود
شرح وظایف کمیته دانش پژوهی دانلود
وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی- دارابی دانلود
شرح وظایف کمیته پژوهش در آموزش دانلود
ارزشیابی اساتید شرح وظیفه دانلود
شرح وظایف کمیته توانمند سازی اساتید دانلود
جشنواره آموزشی شهید مطهری دانلود
شرح وظایف هر یک از بخش های مختلف مرکز دانلود

طرح درس اساتید:

فرم طرح درس خام

طرح درس خام

خانم عاطفه زاهدی

برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر

بهداشت دانش آموزان و مدارس

طرح درس اپیدمیولوژی

خانم خدیجه بنده الهی

A.بهداشت باروری
B.زبان تخصصی
C.اصول برنامه ریزی بهداشتی

آقای ساسان ناوخاصی

بحران در بلایا

متابولیسم و آندوکرین(غدد)

نورلوژی

احیا قلبی ریوی پیشرفته

خانم مرضیه اصلانی

A.بررسی وضعیت سلامت
B.واحد تئوری اصول و فنون پرستاری
C.پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۲

خانم معصومه نجفی

A. پرستاری بزرگسالان سالمندان ۲ (تنفس و تبادلات گازی)
B.تروما ۱
C.فوریت داخلی ۱

آقای داوود پشوتن سرور

خانم معصومه رستمی

بهداشت روانی در فوریت های پزشکی

بیماری های روانپزشکی-نیمسال دوم ۱۳۹۹

مدیریت-نیسمال دوم ۱۳۹۹

آقای وحید احمدی پناه

آقای دکتر حسین عفت پناه

A.بیماریهای ارثی و مشاوره
B.میکروب شناسی پزشکی

خانم زیبا محمدی

A.پرستاری بزرگساان و سالمندان ۲
B.پرستاری بیماری های کودکان
C.مراقبت پرستاری در منزل

D.جابجایی و حمل بیمار
E.فوریت های داخلی ۱

خانم دکتر فاطمه دارابی 

.آموزش بهداشت و ارتباطات
.مصون سازی فعال و انفصالی
.مبارزه با بیماری های غیر واگیر و اپیدمولوژی آنها
.اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل
.کمک های اولیه و اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

بهداشت سالمندان

بهداشت دهان و دندان

کلیات پزشکی و بهداشت

.اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 

 

خانم دکتر رشنو

طرح درس بهداشت مواد غذایی

طرح درس فیزیولوژی فوریت

فایلهای آموزشی:

دریافت قالب پاور پوینت برای ارائه دروس
دانلود فایل
افزودن صدا به اسلاید های پاور پوینت
دانلود فایل
نحوه فشرده سازی فیلم
دانلود فایل
راهنمای نصب نرم افزار کامتازیا
دانلود فایل
دریافت فیلم مربوط به کارگاه آشنائی با اسکایپ و نحوه ضبط کلاسهای آنلاین و فشرده سازی
دانلود فایل
دریافت فیلم مربوط به کارگاه تولید محتوای الکترونیکی با قالب اسکورم
دانلود فایل
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیک(مدل اسکورم)
دانلود فایل

 

 

لیست مقالات منتشر شده:

داوری مقالات:

دکتر فاطمه دارابی دانلود فایل

فایل مقالات چاپ شده:

آقای دکتر حسین عفت پناه دانلود فایل
خانم دکتر فاطمه دارابی ۱.دانلود فایل     ۹.دانلود فایل
۲.دانلود فایل    ۱۰.دانلود فایل
۳.دانلود فایل     ۱۱.دانلود فایل
۴.دانلود فایل    ۱۲.دانلود فایل
۵.دانلود فایل   ۱۳.دانلود فایل
۶.دانلود فایل    ۱۴.دانلود فایل
۷.دانلود فایل    ۱۵.دانلود فایل
۸.دانلود فایل    ۱۶.دانلود فایل
۱۷.دانلود فایل
آقای داوود پشوتن سرور  ۱. دانلود فایل
آقای وحید احمدی پناه  ۱. دانلود فایل
آقای ساسان ناوخاصی
 1. دانلود فایل
 2. دانلود فایل
 3. دانلود فایل
 4. دانلود فایل
 5. دانلود فایل
 6. دانلود فایل
 7. دانلود فایل
خانم مرضیه اصلانی ۱. دانلود فایل

 

جشنواره آموزشی شهید مطهری:

جشنواره آموزشی شهید مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای
آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نیز ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش
عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار میگردد.

آئین نامه مربوط به این جشنواره را میتوانید از قسمت آئین نامه ها در همین صفحه دانلود نمائید.

گزارش عملکرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی:

این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد.

تماس با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC):

 

شماره تماس: ۰۸۱-۳۳۱۳۲۰۱۵

پست الکترونیکی: edc@asaums.ac.ir و sasan.navkhasi@gmail.com

آدرس: اسدآباد، اتوبان راه کربلا،  معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اسدآباد، مرکز مطالعات

اخبار و کارگاه ها:

تجلیل از دانشجویان فعال طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

طی مراسمی در دفتر معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسداباد از دانشجویان فعال در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیر بعمل امد. در این مراسم لوح تقدیرهای اهدایی از طرف دکتر زائری لطف مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با...

تجلیل معاونت آموزشی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده به مناسبت روز استاد

تجلیل جناب اقای دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از اعضای هیات علمی به مناسبت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری وگرامیداشت مقام...

نشست مجازی معاونین محترم آموزشی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

نشست مجازی معاونین محترم آموزشی دانشگاهها/دانشکده های سراسر کشور به مناسبت گرامیداشت روز استاد و سالروز شهادت استاد شهید مطهری برگزار گردید. جناب آقای دکتر حسین عفت پناه معاون محترم آموزشی دانشکده نیز در این نشست حضور...

نشست مشترک معاون آموزشی و معاون توسعه دانشکده

نشست مشترک با هدف هم اندیشی و هماهنگی در راستای رفع مشکلات موجود توسط اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی با دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباداین نشست در حاشیه بازدید معاون توسعه از محوطه و تاسیسات...

. موفقیت دیگر برای معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده

♻️ اخذ مجوز تأسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

افتخاری دیگر برای دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کسب رتبه برتر دانشکده با امتیاز ۱۰۰ بین ۶۹ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور در تکمیل طرح‌های تحقیقاتی سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

مشاهده فایلدریافت

افتخاری دیگر در حوزه معاونت آموزشی، تحقیقات، فناوری و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

دریافت 🔸اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد موفق به ثبت یک اثر تالیفی در سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های کشور (مداد) گردید. ♻️ شایان ذکر است، این کتاب با لوگو دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به چاپ رسیده است. 💎 ضمن تقدیر و تشکر از دکتر عفت...

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته پرستاری و فوریتهای پزشکی نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه کارآموزی مشاهده فایلدریافت

برگزاری جلسه با رئیس اورژانس پیش بیمارستانی

این جلسه به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی و با حضور مهدی بسطامی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی، خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و خانم نجفی مدیر گروه فوریت های پزشکی در راستای آموزشی شدن پایگاههای فوریت های پزشکی، در معاونت آموزشی برگزار...

کل بازدیدهای صفحه: 604 , بازدیدهای امروز: 1 

زبان ها