مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)

شرح وظایف:

این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد.

ساسان ناوخاصی

نام و نام خانوادگی: ساسان ناوخاصی

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی

سمت:  کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) 

آئین نامه ها:

آیین‌نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (۱۳۸۹) دانلود فایل
آیین‌نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (۱۳۹۵) دانلود فایل
آئین نامه اجرایی ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد دانلود فایل
آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
آئین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانلود فایل
آیین نامه اجرایی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد دانلود فایل
آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری دانلود فایل
معیارهای جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی در حوزه پاسخگویی اجتماعی آموزش دانلود فایل
آئین نامه جایزه ملی تعالی آموزش علوم پزشکی دانلود فایل
جدول معادلسازی دانش پژوهی مصوبه هیئت ممیزه مرکزی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ دانلود فایل
اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانلود فایل

فرآیندها:

فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و اشتعداد های درخشان در مقاطع بالاتر دانلود فایل
فرآیند برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید دانلود فایل
فرآیند ثبت نام در المپیاد علمی دانلود فایل
فرآیند عضویت در کمیته دانشجویی دانلود فایل

فرم ها:

فایل خام طرح درس تئوری دانلود فایل ( Word )
دانلود فایل ( PDF)
فرم های شرکت در کارگاه دانشجویان پرستاری   دانلود فایل
فرم های شرکت در کارگاه دانشجویان بهداشت عمومی   دانلود فایل
فرم های شرکت در کارگاه دانشجویان فوریت های پزشکی  دانلود فایل
فرم درخواست عضویت در کمیته دانشجویی توسعه اموزش پزشکی  دانلود فایل
لاگ بوک دوره کارشناسی پرستاری دانلود فایل
لاگ بوک دوره کارشناسی بهداشت عمومی
لاگ بوک دوره کاردانی فوریت های پزشکی

کارگاه ها:

لیست کارگاه های سال ۱۳۹۸  برای اساتید هیئت علمی و دانشجویان:

دوره های آموزشی پیش بینی شده واحد توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات دانشکده در سال ۱۳۹۸ دانلود فایل
دوره های آموزشی پیش بینی شده واحد توانمندسازی دانشجویان مرکز مطالعات دانشکده در سال ۱۳۹۸ دانلود فایل

همایش ها:

 

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی
نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران
پنجمین کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان
کنگره بین المللی صرع
همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی
کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
نهمین کنگره کشوری سوختگی
دومین کنگره بین المللی تغذیه
پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سلامت

   کمیته توانمندسازی:

معرفی دبیر و اعضای کمیته دانلود 
معیارهای دوره کیفیت الزامی توانمند سازی آموزشی اعضای هیئت علمی جدیدالورود  دانلود 

   کمیته ارزشیابی اساتید:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل
بسته ارزشیابی اساتید دانلود فایل

   کمیته برنامه ریزی درسی:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل
فرم طرح درس تئوری دانلود فایل
فرم بازنگری سرفصل دروس نظری ، عملی دانلود فایل

   کمیته پژوهش در آموزش:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل

   کمیته دانشجویی:

معرفی دبیر و اعضای کمیته  دانلود فایل

آیین نامه اجرایی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی اسدآباد

دانلود فایل
دوره آموزشی لیدرشیپ آموزشی ویژه دبیران کمیته های دانشجویی توسعه آموزش دانلود فایل

   واحد استعدادهای درخشان:

معرفی مسئول واحد  دانلود فایل
فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانلود فایل
اهداف واحد استعداد درخشان دانلود فایل
جدول تخصیص امتیاز به واحدین شرایط بند ب-۲-۲ ماده ۲ آیین نامه دانلود فایل

طرح درس اساتید:

خانم خدیجه بنده الهی

A.بهداشت باروری
B.زبان تخصصی
C.اصول برنامه ریزی بهداشتی

آقای ساسان ناوخاصی

A.طرح درس احیاء قلبی ریوی پایه
B.واحد عملی اصول و مهارت های پرستاری
C.پرستاری بزرگسالان سالمندان ۲ (قلب و عروق )
D.نشانه شناسی و معاینات بدنی

خانم مرضیه اصلانی

A.بررسی وضعیت سلامت
B.واحد تئوری اصول و فنون پرستاری
C.پرستاری بزرگسالان و سالمندان ۲

خانم معصومه نجفی

A. پرستاری بزرگسالان سالمندان ۲ (تنفس و تبادلات گازی)
B.تروما ۱
C.فوریت داخلی ۱

دکتر حمیدرضا عادلی بهروز

دکتر منصور حیدری

آقای وحید احمدی پناه

دکتر حسین عفت پناه

A.بیماریهای ارثی و مشاوره
B.میکروب شناسی پزشکی

خانم زیبا محمدی

A.پرستاری بزرگساان و سالمندان ۲
B.پرستاری بیماری های کودکان
C.مراقبت پرستاری در منزل
D.جابجایی و حمل بیمار
E.فوریت های داخلی ۱

دکتر فاطمه دارابی

A.آموزش بهداشت و ارتباطات
B.مصون سازی فعال و انفصالی
C.مبارزه با بیماری های غیر واگیر و اپیدمولوژی آنها
D.اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل
E.کمک های اولیه و اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری
F.اصول و کلیات خدمات بهداشتی

واحد آموزش مجازی:

اعضای کارگروه علمی:

دکتر حمیدرضا عادلی بهورز مدیر مرکز آموزش مجازی
دکتر فاطمه دارابی  مدیر آموزش
آقای صابر کریمی کارشناس آموزش مجازی
آقای ساسان ناوخاصی مدیر واحد EDC
خانم رقیه قاسمی مشرف کارشناس فناوری و اطلاعات

آئین نامه:

آیین نامه مرکزآموزش مجازی و الکترونیک دانلود فایل

عملکرد: 

عملکرد بسته توسعه آموزش مجازی دانلود فایل

فایل های آموزشی

درباره آموزش مجازی و نرم افزار ویژه یادگیری نوید  دانلود فایل
آموزش نرم افزار نوید برای دانشجویان  دانلود فایل
آموزش نرم افزار نوید برای اساتید  دانلود فایل

لیست مقالات منتشر شده:

داوری مقالات:

دکتر فاطمه دارابی دانلود فایل

فایل مقالات چاپ شده:

آقای دکتر حسین عفت پناه دانلود فایل
خانم دکتر فاطمه دارابی ۱.دانلود فایل     ۹.دانلود فایل
۲.دانلود فایل    ۱۰.دانلود فایل
۳.دانلود فایل     ۱۱.دانلود فایل
۴.دانلود فایل    ۱۲.دانلود فایل
۵.دانلود فایل   ۱۳.دانلود فایل
۶.دانلود فایل    ۱۴.دانلود فایل
۷.دانلود فایل    ۱۵.دانلود فایل
۸.دانلود فایل    ۱۶.دانلود فایل
۱۷.دانلود فایل
آقای داوود پشوتن سرور  ۱. دانلود فایل
آقای وحید احمدی پناه  ۱. دانلود فایل
آقای ساسان ناوخاصی
  1. دانلود فایل
  2. دانلود فایل
  3. دانلود فایل
  4. دانلود فایل
  5. دانلود فایل
  6. دانلود فایل
خانم مرضیه اصلانی ۱. دانلود فایل

 

جشنواره آموزشی شهید مطهری:

جشنواره آموزشی شهید مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای
آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نیز ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش
عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار میگردد.

آئین نامه مربوط به این جشنواره را میتوانید از قسمت آئین نامه ها در همین صفحه دانلود نمائید.

گزارش عملکرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی:

این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد.

تماس با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC):

 

شماره تماس: ۰۸۱-۳۳۱۳۲۰۱۵

پست الکترونیکی: edc@asaums.ac.ir و sasan.navkhasi@gmail.com

آدرس: اسدآباد، اتوبان راه کربلا،  معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اسدآباد، مرکز مطالعات

اخبار و کارگاه ها:

قابل توجه دانشجویانی که شروع کاراموزی انها از ۷ تیرماه است

قابل توجه دانشجویانی که شروع کارآموزی آن ها ازتاریخ ۰۴/۰۷می باشد:صبح روز شنبه(۰۴/۰۷)ساعت ۰۷:۴۵ و قبل از رفتن به بیمارستان، جهت معاینه و دریافت تجهیزات به دانشکده مراجعه...

جلسه هماهنگی در راستای حضور دانشجویان در کارآموزی

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در راستای حضور دانشجویان در  دوره های کارآموزی با حضور دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، مدیر گروه پرستاری، کارشناس مسئول آموزش، اعضای هیات علمی و مربیان کارآموزی در محل معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون حضور دانشجویان در دوره...

برنامه کارآموزی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸_۹۹ مشخص شد

برنامه کارآموزی رشته کارشناسی بهداشت عمومی (ترم۸)دانلود فایلمقررات کاراموزی بهداشت عمومیدانلود فایلبرنامه کارآموزی رشته پرستاری و فوریت های پزشکیدانلود فایلمقررات کاراموزی رشته پرستاری و فوریت های پزشکیدانلود فایلبرنامه پراتیکدانلود...

اطلاعیه فوری کارآموزی

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته های پرستاری، فوریت های پزشکی و بهداشت عمومی میرساند: تا اطلاع ثانوی کلیه برنامه های دوره های کارآموزی و کلاسهای عملی اعلام شده لغو گردیده و دانشجویان موظفند ( درصورت تمایل و بصورت اختیاری) که تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۲ جهت...

هماهنگی با مسئولین خوابگاهها جهت اسکان دانشجویان

در آستانه شروع کارآموزیها جلسه ای با حضور مدیر محترم و کارشناسان فرهنگی دانشجویی با مسئولان خوابگاهها جهت اسکان دانشجویان برگزار گردید. در این جلسه پیرامون اسکان دانشجویان با ظرفیت ۵۰ درصد خوابگاه، آماده سازی وسایل ضد عفونی دست جهت دانشجویان، تب سنجی و ..... بحث و...

تالیف پنج اثر پژوهشی در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مهرماه سال ۱۳۹۸ تاسیس شد. با تلاش ها و پیگیری های دکتر مخصوصی رئیس دانشکده و دکتر عادلی بهروز معاون آموزشی وقت و اهتمام ویژه ایشان به اهمیت نشر و تالیف کتب، همچنین به همت آقای ناوخاصی کارشناس اداره نشر جهت استعلام کتب از...

شرکت در وبینار ” اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی”

وبینار " اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی" توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه و با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار گردید در این وبینار اعضای هیات علمی، مدیران آموزش و تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و مسئول انفورماتیک دانشکده حضور...

جلسه هماهنگی برگزاری کارآموزی دانشجویان

جلسه هماهنگی کارآموزیهای دانشجویان با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش و خانم نجفی از اعضای هیات علمی در معاونت آموزشی برگزار گردید. به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد در این...

لینک پرشنامه هایی در زمینه کرونا ویروس

سلام و احترام پرسشنامه های ذیل مربوط به مطالعه ای در زمینه کرونا ویروس در دانشکده علوم پزشکی اسداباد است؛ موجب امتنان خواهد بود آن را تکمیل نمایید. توضیحات لازم در متن، مورد اشاره قرار گرفته است. پرسش نامه نیاز های اطلاعاتی زنان باردارلینک پرسشنامهپرسش نامه سلامت روان...

جلسه هماهنگی با کارکنان معاونت بهداشتی در آستانه شروع کارآموزی دانشجویان

جلسه پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در بین دانشجویان و کارکنان معاونت آموزشی با شروع حضور دانشجویان به منظور گذراندن کارآموزی و کلاس های عملی با حضور آقای مهندس سلیمانی رئیس بهداشت محیط و سرکار خانم خدیجه شمس کارشناس بهداشت محیط از حوزه بهداشت محیط و آقای انواری مدیر...

کل بازدیدهای صفحه: 122 , بازدیدهای امروز: 1