میزان رضایت از غذا و صبحانه

با توجه به اهمیت کیفیت غذای دانشجویان

از دانشجویان محترم تقاضا می شود نظرات خود را در خصوص سوالات زیر با دقت ثبت نمایند و در صورت لزوم، انتقاد و پیشنهاد خود را در کادر مربوطه برای ما ارسال نمایند.

میزان رضایت از غذای هفتگی

میزان رضایت خود از غذای هفتگی را برای ما ارسال کنید

میزان رضایت از برنج(ضروری)
میزان رضایت از جوجه(ضروری)
میزان رضایت از شنسل(ضروری)
میزان رضایت از خورشت قیمه(ضروری)
میزان رضایت از ماهی(ضروری)
میزان رضایت از کباب کوبیده(ضروری)
میزان رضایت از استانبولی(ضروری)
میزان رضایت از خورشت قورمه(ضروری)
میزان رضایت از مرغ(ضروری)
میزان رضایت از خوراک مرغ(ضروری)
میزان رضایت از کوبیده مرغ(ضروری)

انتخاب پک صبحانه مورد نظر

پیشنهاد پک صبحانه مورد نظر

انتخاب شما برای پک صبحانه کدام است ؟(ضروری)

شام پنج شنبه

پیشنهاد شام پنج شنبه ها

انتخاب شما برای شام پنج شنبه کدام است ؟(ضروری)

Loading