دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

...........................................................................................

بهداشت عمومی

مسئول

فاطمه دارابی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر زینب مکوندی

رتبه علمی:استادیار                               

 رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

تلفن مستقیم: ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵ 

ایمیل:

 

شرح وظایف

شرح وظایف:

  • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رییس دانشکده
  • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی) پژوهشی ، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن
  • تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
  • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
  • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه
  • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
  • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده
  • پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا” یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
  • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

اعضای گروه

نام و نام خانوادگی  تحصیلات – مرتبه علمی
فاطمه دارابی  دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – استادیار
زینب مکوندی دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – استادیار
خانم عاطفه زاهدی کارشناس ارشد اپیدمیولوژی – مربی
آقای وحید احمدی پناه کارشناس ارشد آمار – مربی
خانم الهه عزتی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – استادیار
مشخصات اعضاء مشخصات

 

برنامه , آئین نامه و سرفصل دروس

برنامه آموزشی گروه بهداشت به زودی بارگزاری میگردد!
سرفصل دروس گروه بهداشت دانلود فایل
معرفی گروه بهداشت عمومی و آئین نامه گروه دانلود فایل
لاگ بوگ نهائی بهداشت عمومی دانلود فایل

بوکلت ها و فایلهای رشته بهداشت عمومی

دستورالعمل کشوری زنجیره سرما

بسته خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان

بیماری های غیر واگیر

آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ای

نیاز سنجی آموزشی سلامت

واکسیناسیون ویرایش هشتم سال ۱۳۹۴

مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا) غیر پزشک

راهنمای جامع نظام مراقبت بیماری های واگیر

بهداشت مدارس

محتوای آموزشی بهورز/ مراقب سلامت

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان

استاندارد چیدمان در خانه بهداشت

اهداف مورد انتظار (معاونت بهداشتی) کارآموزی در عرصه ۲

کل بازدید ها 1,286 , بازدید امروز 9