دانشجویان عزیز دانشکده علوم پزشکی اسدآباد میتوانند با ورود به سامانه نوید در کلاس های درسی اساتید دانشکده شرکت کنند و آموزش های مورد نیاز را فرا بگیرند.

تاریخ حضور در کلاس های حضوری به زودی در سایت رسمی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی اعلام خواهد.

کل بازدیدهای صفحه: 201 , بازدیدهای امروز: 1 

language