سلام و احترام پرسشنامه های ذیل مربوط به مطالعه ای در زمینه کرونا ویروس در دانشکده علوم پزشکی اسداباد است؛ موجب امتنان خواهد بود آن را تکمیل نمایید. توضیحات لازم در متن، مورد اشاره قرار گرفته است.

پرسش نامه نیاز های اطلاعاتی زنان باردارلینک پرسشنامه
پرسش نامه سلامت روان کلیه پرستاران (پرستار، اتاق عمل و هوشبری)لینک پرسشنامه
بررسی دانش،نگرش و عملکرد کارکنان درمان (پزشک و پرستار) و کارکنان بهداشتی (شبکه بهداشت و مراکر بهداشتی)لینک پرسشنامه

پرسشنامه ذیل مربوط به مطالعه ای در زمینه کرونا ویروس در دانشکده علوم پزشکی اسداباد است؛ موجب امتنان خواهد بود پرسنل محترم بیمارستان قائم (عج) و مراکز بهداشتی آن را تکمیل نمایند. همکاران محترم لطفا در پایان روی گزینه سابمیت ( submit ) کلیک نمایند.

پرسش نامه سلامت روانلینک پرسشنامه

کل بازدیدهای صفحه: 196 , بازدیدهای امروز: 1 

language