مدیریت تحقیقات و فناوری

توسط | آخرین بروزرسانی در ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | منتشر شده در ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

شرح وظایف:

نام و نام خانوادگی: وحید احمدی پناه

تحصیلات: کارشناس ارشد آمار زیستی

سمت: مدیریت آموزش ، تحقیقات و فناوری 

نحوه آدرس دهی (Affilliation) در مقالات دانلود فایل

اولویت های پژوهشی:

اولویت های پژوهشی دانلود فایل

برنامه کارگاه ها:

این قسمت به زودی بروزرسانی میشود.

آئین نامه ها و فرم ها:

فرم مشخصات ابداع ، اختراع ، نوآوری- علوم بالینی دانلود فایل
فرم مشخصات ابداع ، اختراع ، نوآوری- علوم دارویی دانلود فایل
فرم مشخصات ابداع ، اختراع ، نوآوری علوم پایه دانلود فایل
فرم مشخصات ابداع ، اختراع ، نوآوری- تجهیزات پزشکی دانلود فایل
روند بررسی پرونده های ابداعات و اختراعات دانلود فایل
فرم مشخصات فردی متقاضی دانلود فایل
فرم ثبت تقاضا دانلود فایل
فرم توصیه نامه علمی موضوع دانلود فایل

گزارش عملکرد مدیریت تحقیقات و فناوری:

این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد.

تماس با مدیریت تحقیقات و فناوری:

 

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۴

پست الکترونیکی: vahid872322@gmail.com

فکس: ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

آدرس: اسدآباد، اتوبان راه کربلا، معاونت آموزشی دانشکده  علوم پزشکی اسدآباد، مدیریت آموزش،  تحقیقات و فناوری

اخبار و کارگاه ها:

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته اخلاق در پژوهش

شورای پژوهشی

کل بازدیدهای صفحه: 263 , بازدیدهای امروز: 2