معصومه رستمی

معصومه رستمی

مسئول پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش

مشخصات:

نام: معصومه
نام خانوادگی: رستمی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانپرستاری
مرتبه علمی: مربی

rostamimasomeh@ymail.com

داود پشوتن سرور

داود پشوتن سرور

بسته ارزش آفرینی در بستر همگرایی علوم و فناآوری

مشخصات :

نام: داوود
نام خانوادگی: پشوتن سرور
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون
رتبه علمی: مربی
d.p.sarvar@gmail.com

هیمن مرادی

هیمن مرادی

بسته اعتلای خود باوری و نیل به مرجعیت علمی

مشخصات :
 نام: هیمن

نام خانوادگی: مرادی
مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی
مرتبه علمی: استادیار
hemen.moradi@yahoo.com

حسین عفت پناه

حسین عفت پناه

بسته حضور عزتمند در عرصه های بین المللی

مشخصات:
 نام :حسین

نام خانوادگی: عفت پناه
مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی مولکولی
مرتبه علمی: استادیار
• پست الکترونیک: hoseineffatpanah@yahoo.com

معصومه رشنو

معصومه رشنو

بسته توسعه منابع، زیر ساخت و فرآیندها

مشخصات

مشخصات :
نام : معصومه
نام خانوادگی: رشنو
مدرک تحصیلی : دکتری فیزیولوژی پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
:Masome.rashno@yahoo.com

معصومه نجفی

معصومه نجفی

بسته اعتلای ارزش های اخلاقی معنوی در علوم پزشکی

مشخصات :
نام : معصومه
نام خانوادگی: نجفی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
مرتبه علمی: مربی
Najafi_masoome@yahoo.com

وحید احمدی پناه مهر ابادی

وحید احمدی پناه مهر ابادی

ارتقاء فرآیند های پایش سنجش و ارزیابی

مشخصات :
نام : وحید
نام خانوادگی: احمدی پناه مهر آبادی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی
مرتبه علمی :مربی
vahid872322@yahoo.com

ارتباط با ما

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

آدرس:اسدآباد اتوبان راه کربلا، ساختمان سابق بیمارستان امیرالمومنین

پست الکترونیک: amoozesh@asaums.ac.ir

لینک دبیرخانه کلان منطقه ۳ آمایش: R3e.kums.ac.ir

کل بازدید ها 453 , بازدید امروز 2