برگزاری جلسه سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت با کارشناس امور حقوقی دانشکده

مرکز رشد فناوری سلامت

برگزاری جلسه “سرکارخانم دکتر زینب مکوندی” سرپرست محترم مرکز رشد فناوری سلامت و “سرکارخانم مهندس تهمینه تمدن” کارشناس مرکز رشد دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با “جناب آقای محمد فیروزبخت” کارشناس محترم امور حقوقی دانشکده

در این جلسه طرفین ضمن تاکید بر اهمیت حرکت دانشکده به سمت دانشگاه‌های کارآفرین، در مورد مسائل حقوقی مرکز رشد فناوری سلامت، مباحث حقوقی آئین‌نامه‌های اجرایی این مرکز و قرارداد استقرار واحدهای فناور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

Loading