انتخاب صفحه

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

مسئول: آقای انواری

تحصیلات: فوق لیسانس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

مدیریت تحقیقات و فناوری

مسئول : خانم دکتر دارابی

تحصیلات: دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

مدیریت آموزش

مسئول : خانم دکتر دارابی

تحصیلات: دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

h

درباره معاونت دانشکده

مسئول: آقای دکتر بهنام رضا مخصوصی

تحصیلات: دکترای تخصصی جراحی عمومی

شماره تماس: ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

اداره آموزش

امور بالینی

امور هیات علمی

اداره کتب و انتشارات

اداره علم سنجی

انفورماتیک

پراتیک

کتابخانه دیجیتال

کتابخانه مرکزی

مرکز مطالعات

برگزاری دوره های آموزش مجازی

دانشجویان عزیز دانشکده علوم پزشکی اسدآباد میتوانند با ورود به سامانه نوید در کلاس های درسی اساتید دانشکده شرکت کنند و آموزش های مورد نیاز را فرا بگیرند.

تاریخ حضور در کلاس های حضوری به زودی اعلام خواهد شد