گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

معرفی رشته فوریت های پزشکی

تعریف رشته و مقطع تحصیلی

رشته فوريت هاي پیش بیمارستانی  يكي از برنامه هاي آموزشي گروه علوم پزشکی وزارت بهداشت مي باشد. دانش آموختگان اين مقطع به عنوان عضوي از تيم سلامت، انجام وظيفه مي نمايند. محدوده وظائف اين فارغ التحصيلان ارائه خدمات درماني در مواجهه با بيماران اورژانسي و مصدومين ناشي از تصادفات، حوادث و بلايا پيش از رسيدن به مراكز درماني بيمارستاني مطابق دستورالعمل هاي مربوطه مي باشد. همچنين به عنوان بازوي فعال عملياتي در تمامي بحران ها و حوادث غير مترقبه آمادگي و توانايي امداد و كمك رساني به مصدومين را دارند.

 

مقطع تحصیلی

در حال حاضر دانشگاه های  علوم پزشکی کشور در دو مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اقدام به پذیرش دانشجو در رشته فوریت های پیش بیمارستانی می نمایند. دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نیز از سال 1390 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی فوریت های پیش بیمارستانی به صورت روزانه نموده است.

رسالت (Mission)

رسالت آموزش دانشجوی فوریت های پیش بیمارستانی در مقطع کاردانی تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهد ، خبره و کار آمدی است که بتواند با کسب توانایی های حرفه ای و بهره مندی از دانش روز، خدمات درمانی به موقع و استاندارد را در حداقل زمان ممکن به بیماران اورژانسی و مصدومین  ناشی از تصادفات، حوادث و بلایا پیش از رسیدن به مراکز درمانی ارائه نماید.

دورنما (Vision)

بر اساس این برنامه آموزشی طی 5 سال آینده همگام با تحول جامعه، دانشجویان این رشته مطابق با استانداردهای جهانی آموزش خواهند دید. همچنین برآنیم طی 3 سال آینده استاندارهای لازم جهت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته فوریت های پیش بیمارستانی را در دانشکده فراهم نماید.

با اجرای برنامه آموزشی مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی ، داشن آموختگان قادر به ارائه مطلوب خدمات مطابق با شرح وظایف خواهند بود . با تدوین و تلاش جهت ا برنامه آموزش مقاطع بالاتر متناسب با استانداردهای جهانی دانش آموختگان این رشته خواهندد توانست با حضور فعال در عرصه های مختلف ارائه خدمات در مارکز فوریتهای پزشکی برترین خدمات اثر بخش و مقرون به صرفه را در جهت اعتلای سلامت جامعه و کاهش مرگ و میر و نقص عضو د رمددجویان ارائه داده و در سطح منطقه ای و بین المللی مطرح باشند .

اهداف کلی (Aims ):

هدف کلی آموزش مقطع کاردانی رشته فوریتهای پزشکی ، تربیت نیروی مجرب ، کارآمد و متعهد است که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت وظیفه خطیر امدادرسانی به آحاد جامعه را در زمان نیاز ( از بدو درخواست تا نتقال به مراکز درمانی ) به نحو احسن به انجام رسانند .

Loading