دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

...........................................................................................

پرستاری و فوریت های پزشکی

معرفی

زیبا محمدی

نام و نام خانوادگی: ساسان ناوخاصی

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

سمت: مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی 

CV

طرح درس اساتید

محمدحسین ستاری

شرح وظایف

تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی

تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رییس دانشکدهابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی) پژوهشی ، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن

 • تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
 • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه
 • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
 • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

اعضای گروه

خانم زیبا محمدی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های  ویژه مربی فایل cv
خانم معصومه نجفی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی مربی فایل cv
آقای ساسان ناوخاصی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی مربی فایل cv
خانم مرضیه اصلانی کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه مربی فایل cv
حانم معصومه رستمی کارشناس ارشد روان پرستاری مربی فایل cv
آقای محمد حسین ستاری کارشناس ارشد پرستاری کودکان مربی فایل cv

اخبار

برنامه کلاس آنلاین

رسالت و اهداف

تعریف رشته و مقطع تحصیلی

پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تیم سلامت در عرصه های مختلف مربوطه به ارائه خدمات بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای ، پیشگیری ، مدیریتی و حمایتی مراقبت های درمانی و توانبخشی می پردازند دوره کارشناسی پیوسته پرستاری اولین مقطع تحصیلی رشته پرستار است که برنامه آن براساس ضوابط علمی و ارزش های اسلامی تهیه وتدوین شده است آموزش پرستاری در سطح کارشناسی زمینه ساز تربیت پرستار حرفه ای است که به عنوان یک پرستار عمومی بتواند بررسی و شناخت وضعیت سلامت ارائه خدمات و هماهنگی مراقبت ها را در عرصه های مختلف به فرد، خانواده و جامعه عهده دار شود

 

رسالت (Mission)

رسالت آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهد ، خبره و کار آمدی است که با

کسب توانایی های حرفه ای و بهره مندی از دانش روز خدمات مورد نیاز بهداشتی ، مراقبتی و توانبخشی مقرون

به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد . این مهم از طریق آموزش پژوهش و توسعه دانش پرستاری میسر می باشد.

دورنما (Vision)

براساس این برنامه آموزشی در ۵ سال آینده همگام با دنیای درحال تغییر فرا گیرندگان این رشته طبق استانداردهای منطقه ای آموزش خواهند دید، دانش آموختگان این رشته جایگاه خود را در عرصه های مختلف ارائه خدمات در کلیه سطوح پیشگیری)اولیه، ثانویه: شامل بیماری های حاد، مزمن، نوپدید، باز پدید و در همه گیری های ایجاد شده و ثالثیه ( مشخص و تثبیت خواهند نمود درسطح ملی پست ها را اشغال نموده خدمات اثر بخش و مقرون به صرفه در جهت اعتلای سطح سلامت جامعه و بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه خواهد.

هدف کلی (Aims)

هدف کلی آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی ، تربیت افرادی است که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت به ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای ، مدیریتی و حمایتی و توانبخشی جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه بپردازند .

دانلود فایل PDF

امور آموزشی گروه

مدیریت فرایند های گروه

امور پژوهشی گروه

آزمون اسکی

دانشجویان ممتاز

دانشجویان ممتاز پرستاری  ورودی  ۱۳۹۷
دانشجویان ممتاز پرستاری  ورودی  ۱۳۹۸
دانشجویان ممتاز پرستاری  ورودی  ۱۴۰۰
دانشجویان ممتاز فوریت های پزشکی ورودی  ۱۳۹۹
دانشجویان ممتاز فوریت های پزشکی ورودی  ۱۴۰۰

 

تقویم برنامه گزارش صبحگاهی

اساتید مشاوره گروه

مرکز مهارت های پرستاری

مسئول مرکز مهارت های بالینی

شرح وظایف

 •  هماهنگی با اداره آموزش و مدیران گروهها
 •  هماهنگی و نظارت وهمکاری در برگزاری آزمون osce و چیدمان ایستگاهها
 •  نظارت بر تشکیل کلاسهای پراتیک در زمان مقرر
 • اعلام برنامه کلاسهای پراتیک به دانشجویان از طریق برد آموزش مرکز مهارت های بالینی
 •  آشنایی باطرز کار مولاژها و بکاراندازی آنها برای هر کارگاه
 •  حضور و غیاب دانشجویان و گزارش عدم حضور اساتید
 •  نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و وسایل مرکز
 • تهیه فرم حضور و غیاب دانشجویان
 •  تهیه وسایل کمک آموزشی از قبیل تابلو، پوستر و …آموزشی جهت یادگیری راحت تر مطالب و تکنیک ها
 •  تهیه برنامه زمانبندی تمرینات آزاد دانشجویان
 •  نظارت بر تمرین ازاد دانشجویان در واحد پراتیک
 •  نیازسنجی دانشجویان در زمینه آموزشی و اقدام جهت رفع نیازها
 •  آماده نمودن کارگاههای روزانه و چیدمان وسایل نسبت به نوع کارگاه
 •  تامین وسایل سمعی بصری مورد نیاز هر کارگاه
 •  اعلام کمبودهای مرکز به مسئول مرکز
 •  همکاری در امانت دادن وسایل مورد نیاز دانشجویان جهت تمرین تکنیک ها و پیگیری بازپس گرفتن وسایل
 •  ارائه گزارش کار ماهانه به مسئول مرکز
 • دانلود فایل PDF

پروسیچر های قابل انجام در مرکز

مولاژ های آموزشی

مدل آموزشی انما

مولاژ اندازه گیری فشارخون

مولاژ تراکئوستومی و NG

مدل آموزشی سونداژ زن

مدل آموزشی تغذیه از راه بینی

مدل ساعد جهت تزریقات داخل جلدی

بازو جهت آموزش تزریقات IM-SQ

قوانین و مقرات کاراموزی

قوانین و مقررات پراتیک

فرآیند درخواست دانشجو جهت جابجایی در گروه های کاراموزی

رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

اهداف رفتاری دانشجویان پرستاری

اهداف رفتاری دانشجویان فوریت های پزشکی

 

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان ترم دوم فوریت های پزشکی، کارت دانشجویی دانشجویان صادر گردیده و تحویل سرکار خانم سطوتی کارشناس محترم امور بالینی می باشد.

به اطلاع دانشجویان(به جز ورودیهای۱۴۰۰) می رساند:
انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۱_۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۹ لغایت ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۴ در سامانه هم آوا فعال می‌باشد.

پرستاری

برنامه کلاس های تئوری

برنامه کلاس های تئوری دانشجویان پرستاری ورودی ۱۳۹۸
برنامه کلاس های تئوری دانشجویان پرستاری ورودی ۱۴۰۰
برنامه کلاس های تئوری دانشجویان پرستاری ورودی ۱۴۰۱

 

 برنامه کلاس های عملی

برنامه کلاس های عملی دانشجویان پرستاری ورودی ۱۳۹۸
برنامه کلاس های عملی دانشجویان پرستاری ورودی ۱۴۰۰
برنامه کلاس های عملی دانشجویان پرستاری ورودی ۱۴۰۱

کارآموزی و کارآموزی در عرصه

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری ورودی ۱۳۹۸

گروه   اول  دوم  سوم  چهارم  پنجم  ششم ویژه

برنامه کارآموزی ویژه دانشجویان پرستاری ورودی ۱۳۹۸ دانلود
برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری ورودی ۱۴۰۰ دانلود

 برنامه کارآموزی در تابستان ۱۴۰۱ همدان

فوریت های پزشکی

برنامه کلاس های تئوری

برنامه کلاس های تئوری دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی ۱۳۹۹

 

برنامه کلاس های عملی

برنامه کلاس های عملی دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی ۱۳۹۹

 

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه

برنامه کارآموزی دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی ۱۳۹۹ دانلود
برنامه کارآموزی دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی ۱۴۰۰ دانلود

 

برنامه کارآموزی در تابستان ۱۴۰۱ همدان

فرم های مورد نیاز

تماس با ما

اسدآباد بلوار راه کربلا معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسداباد

تلفن: ۳۱۳۲۰۱۰۸۱-۳۲

ایمیل: mailto:Sasan.navkhasi@gmail.com

کل بازدید ها 2,684 , بازدید امروز 12