دکتر مجید براتی
سمت: معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، دانشجویی فرهنگی
دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسداباد در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید و شامل سه گروه آموزشی پرستاری، فوریت های پزشکی و بهداشت عمومی است.

این دانشکده قصد دارد با همکاری اساتید توانمند و مجرب در عرصه های آموزشی و پژوهشی و توسعه کمی و کیفی گروه های آموزشی، آزمایشگاه های تخصصی، مراکز تحقیقاتی و توسعه روش های نوین در دو بعد آموزشی و پژوهشی خدمات خود را در سطح شهرستان و کشور به انجام رساند و ضمن تربیت دانشجویان توانمند جهت تأمین نیروهای عرصه بهداشت، پرستاری و فوریت های پزشکی با انجام پژوهش های علمی گام های مؤثری در شناخت مشکلات بهداشتی، پرستاری و فوریت های پزشکی و دستیابی به راه حل های اساسی در حل مسائل استان در کشور بر دارد

این دانشکده تلاش می کند تا در ۵ سال آینده جایگاه خود را در زمینه بهداشت و پیراپزشکی در غرب کشور ارتقاء دهد.


ارزش ها:


  • شایسته سالاری
  • آرمانگرایی
  • توسعه کیفی
  • توجه ویژه به اساتید و کارکنان
  • اخلاق گرایی
  • ارزش گذاری نسبت به زمان
  • توسعه پژوهشی
  • بالندگی سازمانی

Loading