آقای دکتر مجید براتی
سمت: معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، دانشجویی و فرهنگی
دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

چشم انداز (vision)


 معاونت آموزش  تحقیقات و فرهنگی دانشجویی بر آن است تا در راستای رسالت دانشکده و با حرکت در مسیر برنامه راهبردی خود و با همکاری و مشارکت مدیران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان مرکز در پنج سال آینده جزء دانشکده‌های برتر هم تراز در میان دانشکده­های علوم پزشکی کشور باشد.

 رسالت(Mission)


ما متعهدیم به:

 • تربیت دانشجویان اخلاق­مدار، ماهر، متعهد، متخصص، و آگاه به ارزش­های علم در راستای دستیابی به آموزش پاسخگو به نیازهای سلامت جامعه
 • تلاش برای تأمین رفاه و شرایط مطلوب زندگی دانشجوئی، ارتقاء تجلی ایمان دینی در رفتار های فردی و اجتماعی دانشگاهیان
 • ایجاد شرایطی مطلوب برای ارتقاء سطوح کمی وکیفی پژوهش­های بنیادی،کاربردی، و فناورانه؛ افزایش انگیزه در اعضای هیات­علمی و دانشجویان از طریق سیاست­گذاری، برنامه­ریزی، و نظارت موثر بر فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

ارزش ها (Values)


 1. رعایت و ترویج ارزش­های اسلامی و معنوی، حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
 2. تعالی سازمانی و کیفیت­گرایی
 3. پاسخگویی اجتماعی
 4. اخلاق­گرایی و تعهد حرفه­ای
 5. عدالت آموزشی و محرومیت­زدایی
 6. تکریم ارباب رجوع و توجه به نیازها و خواسته­های آنان در چارچوب وظایف تعریف شده.

اهداف


 •  توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه نگر و ادغام یافته در ارائه مراقبتهای سلامت
 • گسترش عدالت و تعالی در نظام سلامت
 •  ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • توسعه ظرفیت نظام مديريت اطلاعات و دانش سلامت
 •  توسعه فناوری، پژوهش های کاربردی و کارآفرینی
 •  تامین، حفظ و ارتقاء معیشت، رفاه و سلامت همه جانبه ی دانشجویان
 •  تقویت تعلق و تعهد به اسلام و ایران، تعمیق فضایل اخلاقی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، تقویت مشارکت جمعی و انضباط اجتماعی و ارتقای سلامت جسمانی و نشاط روانی و اجتماعی

Loading