اطلاعات تماس

بلوار ۲۲ بهمن، ساختمان سابق بیمارستان امیرالمومنین
کد پستی:۶۵۴۱۷۴۳۸۹۷
ایمیل : amoozesh@asaums.ac.ir
فکس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

معاونت آموزش : ۳۳۱۳۲۰۱۵-۰۸۱
اداره آموزش : ۳۳۱۳۲۰۱۴-۰۸۱
واحد فرهنگی , امور رفاهی دانشجویان : ۳۳۱۳۲۰۱۲-۰۸۱

Loading

Loading