گزارش دوره


دوره پرستاری مراقبت های ویژه در آی سی یو سطح 1 و 2 (طرح ملی کووید) در تاریخ 01/04/1400 لغایت 01/10/1400 توسط مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با موفقیت برگزار شد. و گواهی معتبر 5 ساله برای مهارت آموزان این دوره از سوی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای صادر گردید.

برای شرکت در این دوره ابتدا اسامی پرستاران داوطلب و واجد شرایط معرفی شده توسط دفتر پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، به مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای ارسال گردید. سپس به افراد نامبرده  جهت ثبت نام در سامانه آرمان جهت گذراندن مرحله نظری دوره و سامانه مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای اطلاع رسانی گردید و راهنمای ثبت نام در اختیار آنان قرار داده شد. آزمون نظری دوره در دو مرحله توسط سامانه آرمان(مرحله اول) و سازمان سنجش علوم پزشکی(در صورت قبولی در سامانه آرمان) برگزار گردید و در نهایت 9 نفر  از مهارت آموزان(6 نفر سطح 1 و 3 نفر سطح 2) توسط مرکز ملی جهت گذراندن دوره عملی به این مرکز معرفی شدند. دوره عملی به مدت 200 ساعت(سطح 1) و 100 ساعت(سطح 2) در بخش های اورژانس، CCU و ICU بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد تحت نظارت مدیر مرکز، مسئول علمی دوره و مربیان برگزار گردید. پایش و ارزیابی مهارت آموزان توسط مربیان و مسئول علمی دوره و از طریق دفترچه کارنما(logbook) مصوب مرکز ملی صورت گرفت. و نتایج ارزیابی به مرکز ملی ارسال گردید و در نهایت 5 نفر از مهارت آموزان(4 نفر سطح 1 و 1 نفر سطح 2) موفق به اخذ گواهی 5 ساله از مرکز ملی شدند.

Loading