آقای مهندس امین اشرفیان


سمت : مسئول امور خوابگاه ها

تحصیلات : کارشناس ارشد

اداره تغذیه: این اداره با هدف تأمین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن، مسئوليت تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی را بر عهده دارد. رزرو، شارژ و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاهها  از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه و همچنين بصورت اينترنتي انجام می پذیرد.

اداره امور تغذيه يكي از زير مجموعه هاي مديريت امور دانشجویی از حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بوده و با بهره گيري از کارشناسان تغذيه و کارشناس بهداشت محيط وظيفه اصلی خود را که عبارت از ارائه ناهار و شام به دانشجويان می باشد عهده دار است در اين راستا کارشناسان مربوط مواد اوليه ورودی را از لحاظ معيارهای بهداشتی کنترل نموده و بر کليه مراحل تهيه و آماده سازی و پخت و توزيع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائز اهميت است اینکه کارشناسان از هيچ کوششی در دستيابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی کنند بطوريکه در سالهای گذشته در مواقع بروز بيماریهایی نظیر وبا، آنفلوآنزای مرغي و ساير بيماريهای واگيردار در فصول مختلف در ساير استانها هيچ موردی از بيماريهای واگير منتقله توسط آب و غذا در بين دانشجويان مشاهده نشده است.

شرح وظایف کارشناس تغذیه

رسیدگی به بهداشت موادغذایی و مشارکت در ارائه خط مشی های لازم درزمینه تغذیه دانشجویان و خدمات غذایی

ارائه آموزش های لازم به کارکنان و کادر خدماتی شاغل درسلف سرویسها، به منظورآشنایی با اصول صحیح تغذیه دانشجویان

تهیه کارت تندرستی وسلامت کارکنان شاغل

پیشنهاد و انجام آزمایشات لازم ازمواد غذایی خام و پخته

ارائه نظرات مشورتی درزمینه امور تغذیه به واحد های اجرایی ذیربط درتامین تغذیه دانشجویان

انجام نظرسنجی غذایی ازدانشجویان به منظور پیش بینی درتنظیم برنامه های غذایی دانشجویان

ارائه گزارش و راهکارهای مناسب در جهت حل مشکلات تغذیه ای دانشجویان

انجام بازدیدهای مستمروغیرقابل پیش بینی ازسلف سرویسها و مراکز توزیع غذای دانشجویان در خوابگاهها

رسیدگی به امورپخت و پز و توزیع نان مصرفی دانشجویان

انجام مشاوره های تغذیه ای و ارائه رژیم های درمانی و برنامه غذایی برای گروههای مختلف دانشجویان

اقدامات ضروری درجهت پیشگیری از بیماریهای ناشی از کمبود یا افزایش بی رویه مواد غذایی و بهبود وضع تغذیه دانشجویان با هدف ارتقاء کیفی و بهداشتی تغذیه

انجام اقدامات مربوط به تهیه، نگهداری، پخت و توزیع غذا براساس اصول بهداشتی و رژیم های غذایی با در نظر گرفتن شرایط تغذیه دانشجویان و ضوابط ابلاغی ازمراجع ذیربط

اهم فعاليتهاي اداره امور تغذيه

ارائه غذاي گرم

ارائه ناهار و شام دانشجويي

ارائه ناهار و شام به مراکز آموزشی طرف قرارداد

ارائه ناهار به كارمندان

ارائه ناهار و شام به مراسم ، ميهمانيها ، اردوها و المپيادهاي ورزشي

2فعاليتهاي اداري

–  صدوركارت تغذيه

–  مکاتبات اداری

–  تنظیم قراردادهای تغذیه

–  تنظیم درخواست خرید کالا

–  تهیه وتنظیم آمارواطلاعات هفتگی رزروغذایی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی

–  ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

–  تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

–  تهیه و تنظیم برنامه غذایی هفتگی، ماهانه و فصلی دانشجویان

–  اقدام لازم درخصوص انتخاب، سفارش، تحویل و نگهداری مواد غذایی خام

–  تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امورتغذیه به منظورجلوگیری از کمبودها و نارسایی های موجود

–  انجام امور مربوط به فروش ژتون غذایی دانشجویان

–  ارتقاءسیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویان

اسدآباد اتوبان راه کربلا، معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
081-33132012

Loading