شرح وظایف

 1.  شناسایی نیروهای مستعد برای پذیرش مسئولیت های کانونی
 2. تهیه شیوه نامه های اجرایی و اساس نامه های مرتبط کانون های دانشجویی
 3. ارتباط صمیمی با دانشجویان و اعضای کانون ها و تشکل های دانشجویی و شناخت موانع و مشکلات
 4. همکاری مستمر با سایر واحدها و کارشناسان حوزه معاونت
 5. تهیه نقشه جامع فعالیت کانون های دانشجویی بر مبنای نیازهای معاونت
 6. سرویس دهی و تأمین نیازهای فرهنگی اجرایی کانون ها به تفکیک نوع و شکل مطالبات
 7. مستند سازی و تهیه گزارش مصور از فعالیت های حوزه
 8. انعکاس اخبار و اطلاع رسانی به موقع و مطلوب پیش از آغاز فعالیت از طریق هماهنگی با روابط عمومی
 9. پاسخ گویی نسبت به حسن انجام کار به مافوق
 10. انجام امور محوله

انجمن علمی

دبیر انجمن علمی: احمد رضا حیدری

اعضای شورای مرکزی:  احمدرضا حیدری- امین زارعی- هادی دیبا – مریم حاجی – راضیه گودینی

اعضای علی البدل: مرضیه کرمی – زهرا ترکمان

شرح وظایف:

 1. ایجاد زمینه مناسب جهت تشکیل مجمع عمومی فعّال و برگزاری انتخابات انجمن علمی در دوره بعد
 2. برنامه ‏ریزی برای فعالیت‏های ادواری و سالانه انجمن
 3. جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت‏های علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان
 4. نهادینه کردن فعالیت‌های خودجوش و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو بانشاط علمی در سطح دانشکده و دانشگاه
 5. افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و دسته‌جمعی
 6. برقراری ارتباط مستمر با انجمن‏های علمی مشابه در سایر دانشگاه‌ها از طریق مدیریت فرهنگی و فوق برنامه
 7. ایجاد هسته‌ها و گروه‌های تحقیقاتی- پژوهشی با مشارکت دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‏های پژوهشی دانشجویی
 8. بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی و اجرایی
 9. شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره‌گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده
 10. همکاری با معاونت آموزشی دانشکده در جهت ارتقای علمی دانشجویان
 11. برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‏ها و کنفرانس‏ها و مسابقات علمی و آزمون‏های آمادگی برای ورود به دوره‏های تحصیلات تکمیلی
 12. همکاری با مسؤولین دانشگاه در برنامه‌ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور
 13. تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه‌ای، فیلم‏های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاه‏های تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته‏ها و دانشگاه‏ها
 14. حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد انجمن هر ۳ ماه یکبار به شورای دبیران و دفتر مرکزی انجمن­های علمی

کانون ها

کانون اردو های جهادی
هادی دیبا
کانون موسیقی
شیما رجبی
کانون عکس و فیلم
شهلا مهدانیان
کانون قرآن وعترت
زهرا ترکمان
کانون هلال اهمر
شهلا مرادی

Loading