اداره قرآن و عترت

اداره قرآن و عترت
مسئول اداره قرآن و عترت
همایش ها و جشنواره های قرآنی
فرم ها و آئین نامه ها

درباره اداره قرآن و عترت

اداره قرآن و عترت دانشگاه در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ ومعارف غنی قرآن کریم و مکتب حیات بخش اهل بیت(ع) و به فعالیت می‌پردازد.

این مرکز ذیل مدیریت امور فرهنگی دانشجویی تشکیل و بر اساس اهداف، وظایف و ساختار تشکیلاتی به فعالیت خواهد پرداخت.

Loading