ارتباط مستقیم با معاونت آموزش

آدرس : بلوار ۲۲ بهمن، ساختمان سابق بیمارستان امیرالمومنین


تلفن تماس : 08133132015


فکس : 08133132015


کد پستی : 6541743897


ایمیل : amoozesh@asaums.ac.ir

Asadabad.edu@gmail.com

Loading