گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

امکانات
 ۱-اعضای هیئت علمی مجرب

گروه فوریت های پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در حال حاضر با اعضای  هیئت علمی از گروه های مختلف از جمله متخصص طب اورژانس، دکتری پرستاری با پایه فوریت ها، کارشناس ارشد پرستاری ویژه و دکتری علوم پایه در گرایش های مختلف در حال فعالیت می باشد.

۲-مرکز آموزش مهارت های بالینی مجهز در دانشکده

در این واحد انواع مولاژها، مدل ها و وسایل کمک آموزشی جهت آموزش بالینی دانشجویان فوریت های پیش بیمارستانی در فضایی وسیع و مناسب موجود می باشد. همچنین این مرکز در دو شیفت صبح و عصر و بر اساس نیاز دانشجویان به تمرین مهارت های بالینی با حضور کارشناس بالینی مقیم در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد فعال می باشد.

۳-هفت پایگاه شهری و بین جاده ای فوریت های پیش بیمارستانی جهت برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه

پایگاه شهری ۱ و ۲ – پایگاه آجین – پایگاه وندرآباد – پایگاه رستم آباد – پایگاه گردنه اسدآباد – پایگاه پیرملو

۴- بیمارستان آموزشی درمانی ۱۴۱ تخت خوابه قائم عج جهت برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه

 

۵-کتابخانه مجهز به انواع کتب تکست دانشگاهی به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه رشته فوریت های پیش بیمارستانی و پرستاری در بیمارستان قائم عج

۶- یک عدد آمبولانس آموزشی مجهز مستقر در دانشکده علوم پزشکی جهت آموزش بالینی دانشجویان

Loading