خانم دکتر سودابه معتمد

تحصیلات : استادیار علوم تغذیه
سمت : مدیریت تحقیقات و فناوری

[vc_wp_text]مدیریت امور آموزشی دانشگاه یکی از واحدهای تابعه معاونت آموزشی دانشکده است. از آنجا که این مدیریت کلیه امور آموزشی دانشجویان را از آغاز ثبت نام تا بعد از فراغت از تحصیل به عهده دارد، آشنایی با شرح وظایف این مدیریت و احدهای تابعه آن برای دانشجویان عزیز ضروری است؛ بنابراین برای آگاهی شما دانشجویان عزیز اطلاعات لازم درباره این مدیریت رابه شرح ذیل بیان می کنیم.

 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان.
 • تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب.
 • مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی وارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشکده و شورای عالی برنامه ریزی برای بازنگری و بهبود آنها.
 • بررسی واظهار نظر درخصوص راه اندازی رشته ها و گروههای آموزش جدید مصوب.
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص راه اندازی رشته های جدید غیرمصوب و ارائه پیشنهادات لازم به شورای عالی برنامه ریزی برایتصویب آنها.
 • برنامه ریزی آموزشی وارزیابی دانشجویان
 • نظارت بر امور جاری دانشجویان از جمله ثبت نام، انتخاب واحد، نظام وظیفه، فارغ التحصیلی، صدور ریز نمرات و غیره
 • تهیه و تنظیم تقویم آموزشی براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی
 • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در جهت اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت آموزش.
 • پیگیری استفاده هر چه بهتر از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان طبق آیین نامه های مربوطه
 • تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، تهیه گزارش جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا.
 • تشکیل دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات.
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات علمی و آموزشی.
 • نظارت بر صدور ریزنمرات و گواهینامه ها، دانشنامه ها و تاییدیه‌تحصیلی دانش آموختگان.
 • نظارت بر صدور گواهی های اشتغال به تحصیل دانشجویان و معرفی به نظام وظیفه دانشجویان متقاضی خروج از کشور.
 • پیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه درخصوص شرایط نقل وانتقالات دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در این خصوص.
 • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح
 • نظارت بر حسن استفاده از امکانات و تجهیزات کمک آموزشی
 • همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده
 • نظارت بر امور مربوطه به وظیفه عمومی دانشجویان.
 • شرکت در جلسات مختلف و مرتبط با حوزه آموزش و پژوهش در سطح دانشکده و کلان منطقه
 • جانشین معاون آموزشی وانجام امور جاری این حوزه درغیاب ایشان
 • نیاز سنجی آموزشی و مشارکت در فرایند جذب اعضای هیات علمی.
 • نظارت بر امور ماشینی فرایندهای مختلف حوزه از جمله فارغ‌التحصیلان، انتخاب واحد، ثبت واحد

[/vc_wp_text]

Loading