گروه پرستاری

دانشجویان ممتاز

ورودی ۱۳۹۸


نفر اول   راضیه گودینی

نفر دوم   سید علی پرورش

نفر سوم   هادی دیبا

ورودی ۱۴۰۰


نفر اول   مقدسه معصومیان  18.17

نفر دوم   مریم بهارلو شباب  17.99

نفر سوم   مائده غلامی  17.73

ورودی ۱۴۰۱


نفر اول  مینا فلاح نجفی  18.31

نفر دوم  فاطمه زهرا نعمت پوربالا  17.85

نفر سوم  مهدیه بیات  17.60

ورودی ۱۴۰۲


نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

دانشجویان پرستاری پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد

  سال ۱۴۰۱

  سپهر میرزایی : کارشناسی ارشد داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 سال ۱۴۰۲ 

  مریم حاجی : کارشناس ارشد پرستاری سالمندان دانشگاه علوم پزشکی رشت

Loading