مسئول دفنر معاونت آموزش

خانم لیلا شمسی فرد


تحصیلات :

مسئول دفتر معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

بلوار ۲۲ بهمن، ساختمان سابق بیمارستان امیرالمومنین
۳۳۱۳۲۰۱۵-۰۸۱

Loading