مرکز آموزش مجازی

برنامه های مورد نیاز جهت استفاده از کلاس های آنلاین

Adobe connect

کلاس های آنلاین و وبینار ها

در حال حاضر هیچ کلاس آنلاین و وبینار فعالی وجود ندارد

در صورت وجود وبینار و یا کلاس و کارگاه آنلاین لینک به دانشجویان و کارکنان داده خواهد شد و یا در این قسمت لینک را قرار خواهیم داد

کلاس های حضوری دانشجویان

Loading