اداره آموزش

معرفی اداره آموزش

اداره آموزش در حوزه معاونت آموزشی دانشکده با هدف کنترل و نظارت در اجرای قوانین و مقررات آموزشی، برنامه ریزی, سازمان دهی و هماهنگی امور آموزشی دانشجویان در راستای رسالت دانشکده تشکیل شده و متشکل از یک نفر مدیر و دو نفر کارشناس آموزش می باشد.

منظور از اداره آموزش، واحدی اداری در دانشکده می باشد که  همه  امور آموزش مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، حذف و اضافه، برگزاری کلاس های آموزشی ترکیبی (حضوری و مجازی)، برگزاری امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج، انجام کلیه امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان و مکاتبات مربوط به درخواست دانشجویان از قبیل صدور گواهی اشتغال به تحصیل، کار دانشجویی، نقل و انتقالات، و … را بر عهده دارد.

سامانه های آموزشی مورد استفاده در این واحد به شرح ذیل می باشد:

سامانه هم آوا، سامانه فرادید، پرتال دانش آموختگان، سامانه تحویل مدارک دانش آموختگان، سامانه نقل و انتقالات، سامانه رشته محل برنامه پذیرش سراسری و سمالایو

Loading