تماس با واحد بهداشت

آدرس:اتوبان راه کربلا، ساختمان سابق بیمارستان امیرالمومنین
۳۳۱۳۲۰۱۴-۰۸۱