گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

دانشجویان ممتاز

ورودی ۱۴۰۰


نفر اول : سپهر محمودی    18.15

نفر دوم :  مهدی نوری  17.76

نفر سوم :  محمدصادق گلمحمدی  17.71

ورودی ۱۴۰۱


نفر اول : آریانا صادقی  17.13

نفر دوم : آرش حمزه  17.07

نفر سوم : علیرضا رامیار کامل  16.94

اسامی دانشجویان رشته فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی که موفق به قبولی در کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی شده اند

دانشجویان ورودی سال 1401


سپهر محمودی : پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی همدان

سید امیررضا اسلامی : پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی همدان

علی وفایی : پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی همدان (ملایر)

علی عباسی : پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی اراک

رضا میرزایی : پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی ایران

امیر قاسمی : پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی البرز

Loading