فراخوان پژوهشگر برتر دانشجویی (بند ک) سه ماهه دوم ۱۴۰۳

اطلاعیه ها

به اطلاع می رساند کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در نظر دارد، در راستای اجرای “بند ک” آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» اقدام به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه نماید. دانشجویان واجد شرایط میتوانند با مطالعه آیین نامه جدید “بند ک” و شرایط مندرج در اطلاعیه حداکثر تا پایان وقت اداری 10 مرداد ۱۴۰۳ مدارک خود را به دفتر مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی تحویل نمایند.

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي فناوري دانشجويان

Loading